#
  • บริษัท ออก้า เดฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  • 086-1639947 , 082-2416110

ตัวอย่างงานที่ผ่านมา

#

ตู้น้ำมันอัตโนมัติระบบสัมผัส Wifi/4G

ตู้น้ำมันยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน Wifi/4G เพื่อส่งยอดขายแบบเรียลไทม์และสามารถรีโมทควบคุมตู้ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต

หน้าจอตู้น้ำมัน - ลูกค้าหน้าจอตู้น้ำมัน - ช่าง

สโลแกนของเรา

แนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจ ดีก็บอกว่าดี ไม่ดีก็บอกไม่ดี ลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จ

#

ขอคำปรึกษาจากเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ตอบทุกข้อสงสัย ประเมินราคาโปรเจ็ค รวมถึงให้แนวทางการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ โปรดติดต่อเรา