#
  • บริษัท ออก้า เดฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  • 086-1639947 , 082-2416110

ตัวอย่างงานที่ผ่านมา

#

แอปพลิเคชั่น งานบริการและการขนส่ง

แอปพลิเคชั่นเรียกใช้งานบริการหลายประเภท โดยบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นผู้ให้บริการได้ เป็นอีกช่องทางการหารายได้เสริมสำหรับทุกๆคน

สโลแกนของเรา

แนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจ ดีก็บอกว่าดี ไม่ดีก็บอกไม่ดี ลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จ

#

ขอคำปรึกษาจากเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ตอบทุกข้อสงสัย ประเมินราคาโปรเจ็ค รวมถึงให้แนวทางการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ โปรดติดต่อเรา